Sunday, November 22, 2009

Ghuluw: Sikap Yang Perlu Dihindari....

Salam...
Lama sudah x memposting kat blog..
disebabkan dh sem baru maka adalah azam baru...
apa-apapun terima kasih banyak pada kekasih hati saya...
sebab bagi kekuatan untuk teruskan blog nie...

Ghuluw adalah
sikap atau perbuatan yang berlebih-lebihan di dalam perkara agama sehingga melampaui apa yang telah ditetapkan melalui batasan syari'at sama ada berbentuk keyakinan atau perbuatan.....
~http://bahaya-syirik.blogspot.com/~

Berdasarkan surah-almaidah ayat 77...
Katakanlah: "Wahai Ahli Kitab! Janganlah kamu melampau dalam ugama kamu secara yang tidak benar, dan janganlah kamu menurut hawa nafsu suatu kaum yang telah sesat sebelum ini dan telah menyesatkan banyak manusia, dan juga (sekarang) mereka telah tersesat (jauh) dari jalan yang betul"....

Sikap berlebih-lebihan di dalam agama, di antaranya:

1.Tanaththu'(Ekstrem)

Daripada 'Abdullah B. 'Abbas (radhiyallahu 'anhu), beliau berkata:
Berkata Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam: "Celakalah orang-orang
yang melampaui (ekstream)" dan beliau mengulanginya sebanyak tiga kali.

2. Tasyaddud (Memberat-beratkan Diri)

Daripada Abu Hurairah, bahawa Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam telah bersabda:
Sesungguhnya agama ini adalah mudah, dan tiada seorang pun yang cuba menyusahkan
diri di dalam perkara agama ini melainkan dia pasti akan gagal.

3. I'tida' (Melampaui ketetapan Syari'at)

Berdasarkan surah Surah al-Baqarah,ayat 187
Maksudnya itulah batasan yang telah ditetapkan oleh Allah, maka janganlah kamu
melanggarnya. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada manusia supaya
mereka bertaqwa.

4. Takalluf (Memaksakan Diri Dengan Mengada-adakan Sesuatu)

Berdasarkan surah Surah al-Shaad, ayat 86
Maksudnya katakanlah (Wahai Muhammad): "Aku tidak meminta upah sedikitpun
kepadamu atas da'wahku dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mengada-adakan"Contoh-contoh Ghuluw:
1.Ghuluw Dalam Perkataan (atau Ucapan)
2.Ghuluw Dalam Keyakinan (I'tiqad)
3.Ghuluw Dalam Amal Perbuatan
4.Ghuluw Dalam Semangat

No comments: