Thursday, July 22, 2010

Allah.. Ar-Rahman


Ar-Rahman- memberikan keperluan dunia, dipakaikan pada orang pengasihan, apabila diminta diberikan, yang melepaskan segala malapetaka, yang baik dan mahukan kebaikan.

  • Sebagai hamba wajib mengasihi hamba Allah yang lalai dan menarikkan mereka ke jalan yang benar.
  • Menasihati dengan penuh kasih sayang.

No comments: