Saturday, October 22, 2011

Al RahmanDari kata dasar Ar-Rahmah
Dipakaikan kepada orang yang pengasihan yang menjadi tempat pergantungan orang lain.

Terdapat ulama' menyatakan Al-Rahman bererti

1. Memberikan keperluan dunia manakala Al-Rahim (memberikan keampunan dalam akhirat)

2. Abdullah bin AlMubarak -> apabila diminta diberikan manakala Al-Rahim (diminta dimarahi)

3. AsSuddi -> melepaskan segala malapetakan manakala Al-Rahim mengampunkan segala dosa

3. Ada juga mengatakan yang baik dan mahukan kebaikan ihsan yaitu
    [diambil dari Ar-Rahmah yang bererti kebaikan (Al-Birru) dan kebajikan (Ihsan)]

4. Menurut Bahasa Arab, ArRahman menunjukkan sifat yang setimbangan
   [melimpahkan nikmat kurniaan] manakala Ar Rahim sifat yang tetap
   [ menunjukkan rahmat Allah itu selalu dan tetap]

5. Mengasihi hamba:
    peringkat pertama ia menciptakan hamba,
    peringkat kedua menunjuki mereka keimanan dan jalan kebahagaiaan
    peringkat ketiga beri kebahagiaan dalam akhirat
    peringkat keempat ia melahirkan keenakan kepada hamba bila memandang kepada wajahNya
    yang maha mulia

Intipati maksud:

Ar-Rahman lebih khusus dari Ar Rahim kerana ia tida boleh dipakaikan kepada yang lain sebab ia mendekati sifat-sifat seperti Al-Ilmu.


Ini berlandaskan firman Allah di dalam Al-Quran Surah Isra' ayat 110 yang bermaksud " Pohonilah Allah atau pintalah kepada Ar-Rahman. Mana-mana juga yang kamu pohonkan"

No comments: